Vločka

Návodů na háčkovanou vločku je všude mrak – a tohle je zase moje vločka 🙂

Návod

Začínáme na 12 dlouhých sloupků do magického kroužku. Práce se otáčí a skládá se z 5 řad.

Vločka – schéma

Prosím o respektování autorských práv! Tento návod je určen pouze pro vlastní potřebu. 
Nekopírujte, ani jinak nešiřte celý nebo části návodu. Nevytvářet schéma, překlady ani videa. Při zveřejňování výrobku nebo sdílení návodu uvádějte vždy tento odkaz https://madebymartule.cz/.

Please respect copyright! This pattern is for personal use only.
Do not copy or otherwise distribute all or part of the patttern. Don’t create a chart, translations or videos. When publishing a product or sharing a pattern, always provide this link https://madebymartule.cz/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *