Srdíčkové podtácky

Srdíčkové podtácky

K Valentýnskému prostírání jsem si vytvořila ještě srdíčkové podtácky. Na výrobu jsem použila opět Cordy macrame 2,5 mm (Vlna Hep) v kombinaci s háčkem č. 5. Velikostně vycházejí cca 15 x 13 cm.

Návod:

ŘO – řetízkové oko
KS – krátký sloupek
DS – dlouhý sloupek
PO – pevné oko

  1. řada: 4ŘO, do 4. ŘO od háčku 3DS
  2. řada: 3ŘO a otočit, dále háčkujeme vždy do mezery mezi DS: 2DS, DS, 2DS, DS do 2. ŘO předchozí řady
  3. řada: 3ŘO a otočit, dále háčkujeme vždy do mezery mezi DS: 2DS, 4x DS, 2DS, DS do 2. ŘO předchozí řady
  4. řada: práci otočíme a řadu začínám rovnou 5DS do 3. sloupku předchozí řady, 2 sloupky přeskočíme a do následující mezery mezi sloupky KS, opět 2 sloupky přeskočit a do následujího 5DS, PO spojíme do 3. ŘO předchozí řady. Od teď práci již neotáčíme a háčkujeme dokola.
  5. řada: 3ŘO, DS pod ŘO ze 3. řady, ŘO, 2DS pod sloupek ze 2. řady, ŘO, 2DS-ŘO-2DS do počátečního ŘO, ŘO, 2DS pod ŘO ze 2. řady, ŘO, 2DS pod sloupek ze 3. řady, ŘO, dále háčkujeme do mezer mezi sloupky ze 4. řady – 2DS, ŘO, 2DS, ŘO, 2DS, ŘO, 2 sloupky přeskočit a do mezery KS, KS přeskočit a do mezery KS, ŘO, 2 DS přeskočit a zase 2DS, ŘO, 2DS, ŘO, 2DS do mezer, ŘO a PO do 3. ŘO
  6. řada: 3ŘO, DS pod ŘO z předchozí řady, (ŘO, 2DS pod ŘO) 2x, ŘO, 2DS-DNDS-2DS pod ŘO ve špcičce, (ŘO, 2DS pod ŘO) 3x, (ŘO, 2DS mezi sloupky, ŘO, 2DS pod ŘO) 2x, ŘO, 1 sloupek přeskočit a do následujícího sloupku KS, PO okolo ŘO, PO mezi KS, PO okolo ŘO, KS do následujícího sloupku, ŘO, 1 sloupek přeskočit, (2D pod ŘO, ŘO, 2DS mezi sloupky, ŘO) 2x, PO do 3. ŘO
  7. PO do každého sloupku i pod ŘO celá řada a zakončit
návod

Určitě by pro výrobu šlo použít zase i Macrame od YarnArt a háček č. 4 – jen nevím, jestli by nebylo potřeba přidělat 1 řadu (velikostně jsem nezkoušela).

Srdíčkové podtácky
Prosím o respektování autorských práv! Tento návod je určen pouze pro vlastní potřebu.
Nekopírujte, ani jinak nešiřte celý nebo části návodu. Nevytvářet schéma, překlady ani videa. Při zveřejňování výrobku nebo sdílení návodu uvádějte vždy tento odkaz https://madebymartule.cz/vlastni-navody/srdickove-podtacky/.

Please respect copyright! This pattern is for personal use only.
Do not copy or otherwise distribute all or part of the patttern. Don’t create a chart, translations or videos. When publishing a product or sharing a pattern, always provide this link https://madebymartule.cz/vlastni-navody/srdickove-podtacky/.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *