Pavučina na obrázky

Pavučina na obrázky

S rostoucím množstvím synových výkresů a jiných výtvorů jsem začala řešit, kam s nimi. A protože mezi jeho oblíbené hrdiny patří především Spiderman, napadlo nás vytvořit pavučinu. Sám si na ni může s pomocí kolíčků obrázky věšet. 

Pavučina je tvořená z 3x nahozených dlouhých sloupků.

MK - magický kroužek
DS - pouze v tomto případě 3x nahozený dlouhý sloupek
ŘO - řetízkové oko
PO - pevné oko

1. řada: 10 DS do MK, mezi každým DS uděláme 3 ŘO, končíme PO do prvního DS v dalších řadách háčkujeme vždy DS do DS a počet ŘO zvyšujeme o 2, tedy
2. řada: 9 ŘO, DS, 5 ŘO, DS,  5 ŘO, DS, 5 ŘO, DS, 5 ŘO, … PO do 4. ŘO
3. řada: 11 ŘO, DS, 7 ŘO, DS, 7 ŘO, DS, 7 ŘO, DS, 7 ŘO, … PO do 4. ŘO
4. řada: 13 ŘO, DS, 9 ŘO, DS, 9 ŘO, DS, 9 ŘO, DS, 9 ŘO, … PO do 4. ŘO
a tak dále. 

Dle našich prostorových možností jsem udělala 19 řad, pokud chcete-li nástěnku větší, lze pokračovat dále až do požadované velikosti pavučiny.


Prosím o respektování autorských práv! Tento návod je určen pouze pro vlastní potřebu. 
Nekopírujte, ani jinak nešiřte celý nebo části návodu. Nevytvářet schéma, překlady ani videa. Při zveřejňování výrobku nebo sdílení návodu uvádějte vždy tento odkaz https://madebymartule.cz/.

Please respect copyright! This pattern is for personal use only.
Do not copy or otherwise distribute all or part of the patttern. Don’t create a chart, translations or videos. When publishing a product or sharing a pattern, always provide this link https://madebymartule.cz/

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *